การบริการ

การบริการ ของเรา

    การป้องกันปลวกระะบบวางท่อ PIPE & TREATMENT
คือการวางท่อเคมี CHEMICAL PIPE ใต้อาคารโดยใช้เครื่องฉีด
แรงอัดสูง และสเปรย์์ น้ำยาเคมีเคลือบผิวดิน เำพื่อป้องกันปลวกใต้ดิน
       
   

การเจาะอัดเคลือบน้ำยาเคมีภายในตัวอาคาร( Soil-treatment)
เพื่อกำจัดและป้องกันปลวกใต้ดิน สำหรับอาคารอยู่อาศัยทั่วไป
ที่ไม่ได้มีระบบ การติดตั้งท่อน่ำยาเคมีไว้ิก่อน การก่อสร้างอาคาร

       
   

การฉีดอัดน้ำยาเคลือบพื้นดิน (Soil-treatment)
เพื่อป้องกันและ กำจัดปลวกใต้ดิน สำหรับอาคารแบบพื้น
ค.ส.ล.บน คานคอดิน (Slab-on-ground)และ
แบบยกพื้น(CrawlSpace and Basement )

       
   

การกำจัดและป้องกันมดแมลงในอาคารทั่วไป