การกำจัดและป้องกันปลวกโดยการวางท่อ
(อาคารกำลังก่อสร้าง)


[ Service  ]


    ปลวก


    -ระบบวางท่อ
    -ฉีดเคลือบดิน
    -เจาะพื้น
    -
อัดยาท่อ
    

    มดและแมลง

    -ภายในอาคาร
    -ภายนอก
    -อบควัน

  


     

การป้องกันปลวกระบบวางท่อ PIPE & TREATMENT
คือการวางท่อเคมี CHEMICAL PIPE ใต้อาคารโดยใช้เครื่องฉีด
แรงอัดสูง และพ่นน้ำยาเคมีเคลือบผิวดิน เพื่อให้มีพิษเกินกว่าที่ปลวก
จะอาศัยอยู่หรือแทรกตัวผ่านขึ้นมาทำลายตัวอาคารโดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย มีอายุการรับประกัน 3 ปีเต็ม

โดยวิธีการปฎิบัติงานตามขั้นตอนในอาคารระหว่างก่อสร้างดังนี้


 

 

 
 
 
 

1. เริ่มดำเนินการหลังจากเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่จะ
ทำการติดตั้งท่อเคมี (CHEMICAL PIPE) ซึ่งสามารถทนแรงอัดสูง
ได้อีกทั้งวัสดุยังคงทนตลอดอายุบ้าน วางขนานกับแนวคานด้านในรอบ
ตัวอาคารซึ่งท่อน้ำยาเคมีจะมีหัวฉีดน้ำยาเคมี ( SPRINGER ) ติดตั้งไว้
โดยที่ทิ้งห่างกันประมาน 100ซม. และมีวาร์ลอัดน้ำยาเคมีไว้รอบตัวอาคารเป็น
ช่วงๆ สำหรับอัดน้ำยาเคมีเข้าไปใต้ตัวอาคารได้ตลอดอายุบ้าน


  2.อัดน้ำยาเคมีภายในตัวอาคาร โดยใช้หัวอัดน้ำยา
( HIGH PRESSURE INJECTOR ) ปักลงไปในดินเพื่ออัดน้ำยาเคมี
ที่ผสมตาม สัดส่วนเรียบร้อยแล้ว ในปริมาณ 5 ลิตรต่อทุกๆ 1 ตารางเมตร
และฉีดพ่น น้ำยาเคมีเคลือบผิวดินลักษณะแบบ ปูพรมทุกตารางนิ้ว เพื่อให้
น้ำยาซึมลงไปผสานกับน้ำยาที่อัดไว้ในดิน โดยใช้ปริมาณ 2 ลิตร ต่อทุกๆ
1 ตารางเมตร

  3.อัดน้ำยาเคมีภายนอกตัวอาคาร อัดน้ำยาตามแนว คานด้านนอกตัว
อาคารในปริมาณ 5 ลิตร ต่อทุกๆ 1 ตารางเมตร และฉีดพ่นน้ำจาเคมี
เคลือบดินแบบปูพรม โดยรอบตัวอาคารออกไปประมาณ 1 เมตร
ในปริมาณ 2 ลิตรต่อทุกๆ 1 ตารางเมตร
        

  4.การรับประกัน บริษัทฯยินดีรับประกันอาคารที่ได้รับการบริการป้องกันปลวกระะบบวางท่อ ( GRAND" S PIPE & TREATMENT ) เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการตรวจเช็คปีละ 3 ครั้ง ตลอดช่วงอายุการรับประกัน  
 

ดูรูปการทำงาน>>ที่นี่


 

 
Injector
หัวอัดน้ำยาแรงดันสูง