[ Insect ]
    

   แมลง Insect

   ปลวก Termite

   มด Ant

   แมลงสาบ Roach

   หนู Rat

   ยุง Mosquito

     


แมลง
ได้ถือกำเนิดบนโลกมานานร่วม
400 ล้านปีแล้ว และเป็นสัตว์บกรุ่นแรกๆ
ของโลก และเมื่อประมาณ
1 ล้านปีมานี้เอง พระเจ้าก็ได้
ส่งให้มนุษย์มาจุติบนโลกบ้าง

        ปัจจุบันโลกมีแมลงประมาณหนึ่ง ล้าน ล้าน ล้าน
ตัวทำให้มีน้ำหนักรวมกันเท่าๆ กับน้ำหนักของมนุษย์ทั้งโลก
และขณะนี้นักชีววิทยารู้จักแมลงประมาณ 750,000 ชนิด
แต่จริงๆ แล้วแมลงมีมากมายหลายชนิดกว่านี้หลายต่อ
หลายเท่า แมลงจึงนับเป็นสัตว์ที่มีจำนวนชนิดมากที่สุด
มากกว่าพืช กว่าสัตว์อื่นๆ และ
จุลินทรีย์รวมกันทั้งหมด

 

        มนุษย์พึ่งพาอาศัยแมลงในการดำรงชีพมาก
แต่แมลงไม่จำเป็นต้องอาศัยมนุษย์
ในการดำรงชีวิตเลย สมมติว่าโลกนี้ ไม่มีมนุษย์
ในทันทีทันใด เราจะพบว่าแมลงแม้แต่ชีวิตเดียวก็ไม่่
กระทบกระเทือน และภายในระเวลาเพียง 200-300 ปี
โลกจะย้อนกลับ สู่สภาพอุดมสมบูรณ์
ดังในอดีต เมื่อ 10,000 ปีมาแล้ว

แต่หากแมลงหมดสิ้นไปจากโลก
ระบบนิเวศน์ทั้งหลายทั้งปวงที่แวดล้อมและแวดไม่ล้อม
จะอลวนสับสนทันที ต้นไม้ดอกที่เคย มีแมลงช่วย
ในการผสมเกสร ก็จะมีแต่ลมๆ แล้งๆ
ช่วยผสมพันธุ์แต่เพียงอย่างเดียว มันจะค่อยๆ
ล้มตายและสูญพันธุ์ไป สัตว์อื่นๆ เช่นนกเมื่อไม่มีพืช
ไม่มีแมลงเป็นอาหารก็จะล้มตายไป
ดินดำที่เคยร่วนซุยเพราะมีแมลงช่วยพรวนก็จะ
กลายเป็น ดินแข็งที่ใช้เพาะปลูกอะไรไม่ได้
ชีวิตมนุษย์ก็จะ ไม่เป็นชีวิตอีกต่อไปใน ความคิดเห็นของคนทั่วไป
แมลงเป็นสัตว์ที่น่าเกลียด น่ากลัว
และน่ารำคาญ เราตบยุง
ตีแมลงวัน และฆ่าแมลงสาบ
แต่ถึงแม้เราจะกระทำมากและบ่อยครั้งสักเพียงใดก็ตาม
ปริมาณการตายของแมลงเหล่านี้ก็นับว่ายังน้อยนิด
จนไม่กระทบเทือนระบบแวดล้อมแต่อย่างใดในยุคสมัยดึกดำบรรพ์แมลงกับพืชเคยมีชีวิต
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
พอมีมนุษย์มาเกิดร่วมโลก
สมดุลต่างๆ ในธรรมชาติก็ถูกรบกวน

ตราบเท่าทุกวันนี้มนุษย์ยังไม่มีความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยว
กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ การไม่รู้จักและ
ไม่เข้าใจชีวิตในรูปแบบอื่นๆ ทำให้เกิดปัญหา
ในการครองชีวิตร่วมกันและทุกๆ
วันมนุษย์จะทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของแมลง
แมลงจึงกำลังถูกทำลายให้สูญพันธุ์

นับเป็นเรื่องที่เป็นไปได้มากที่ว่าแมลงเหล่านี้บาง
ชนิดมีประโยชน์คือสามารถใช้ในการรักษา
และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่ทันที่เราจะรู้จัก
มันก็สูญพันธุ์ไปแล้ว

        สงครามและสันติภาพ ระหว่างมนุษย์กับแมลง
จะต้องดำเนินต่อไปอีกนานแสนนาน
เมื่อโลกถึงวาระแตกดับ
และมนุษย์คนสุดท้ายได้ล้มตายจากโลกนี้ไปแล้ว
สิ่งมีชีวิตที่จะสืบทอดมรดกโลกต่อไป
คือ “แมลง” ค่ะ