histat บจ.แกรนด์กำจัดแมลง
กำจัดปลวก กำจัดแมลง กำจัดสัตว์รบกวน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดปลวก มด แมลง มาพร้อมกับระบบ Exterra วางท่อ อัดเคมี สำคัญสำรวจฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

Recent Activity


  youtube บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง
  กำจัดปลวก กำจัดแมลง ด้วยระบบการกำจัดและป้องกัน เช่น
  ระบบเหยื่อล่อปลวก(Exterra System) วางท่อเคมีกำจัดปลวก(Pipe) ฉีดเคลือบเคมี(Chemical)
  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 26 ปี 

  ปรึกษา แนะนำ ไม่มีค่าใช่จ่าย พร้อมสำรวจฟรี 
  ☎ โทรติดต่อ 081-357-6770 คุณสุรพล หรือทาง บจ.แกรนด์กำจัดแมลง ฝ่ายบริการลูกค้า
  02-373-4427, 02-373-2551, 02-373-4486 แฟกซ์: 02-372-0777  
  
   
     
youtube logo กำจัดปลวก กำจัดแมลงYouTube Channel : @แกรนด์กำจัดแมลง

บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง

บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง

กำจัดปลวก กำจัดแมลง ปลวกกำจัดปลวก กำจัดแมลง ปลวก

รับสมัคร เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ(มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ)
     -พนักงานขาย หลายตำแหน่ง ถ้ารู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ หรือมียานพาหนะ ค่าน้ำมันและค่าเสื่อมให้ (มีฝึกอบรม)
     -พนักงานบริการ หลายตำแหน่ง เพศชาย ออก Site ทำงานเป็นทีม (ฝึกอบรมความรู้ให้ก่อนปฏิบัติงาน)
     -เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น และงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
     -เจ้าหน้าที่บัญชี จบปวชขึ้นไป สายบัญชี มีทักษะการใช้ MsOffice Word Excel 
***มีสวัสดิการ คอมมิสชั่น โบนัส เบี้ยขยัน ประกันชีวิต ประกันสังคม ค่าโทร อื่นๆ

กำจัดปลวก กำจัดแมลง ปลวก     

กำจัดปลวก กำจัดแมลง ปลวก

กำจัดปลวก กำจัดแมลง ปลวก

กำจัดปลวก กำจัดแมลง ปลวก

กำจัดปลวก กำจัดแมลง ปลวก

กำจัดปลวก ด้วย exterra

 

 

 

 

 

กำจัดปลวก กำจัดแมลง ปลวก -แผ่นพับExterra.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     


การกำจัดและป้องกันปลวกโดยการวางท่อ (อาคารกำลังก่อสร้าง)


การป้องกันปลวกระบบวางท่อ PIPE & TREATMENT
คือการวางท่อเคมี CHEMICAL PIPE ใต้อาคารโดยใช้เครื่องฉีด
แรงอัดสูง และพ่นน้ำยาเคมีเคลือบผิวดิน เพื่อให้มีพิษเกินกว่าที่ปลวก
จะอาศัยอยู่หรือแทรกตัวผ่านขึ้นมาทำลายตัวอาคารโดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย มีอายุการรับประกัน 3 ปีเต็ม

โดยวิธีการปฎิบัติงานตามขั้นตอนในอาคารระหว่างก่อสร้างดังนี้


 

บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง ภาพ วางแนวท่อน้ำยาปลวก
แนวท่อน้ำยา วางตามแบบทีได้กำหนดไว้

 
 
 
 

1. เริ่มดำเนินการหลังจากเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่จะ
ทำการติดตั้งท่อเคมี (CHEMICAL PIPE) ซึ่งสามารถทนแรงอัดสูง
ได้อีกทั้งวัสดุยังคงทนตลอดอายุบ้าน วางขนานกับแนวคานด้านในรอบ
ตัวอาคารซึ่งท่อน้ำยาเคมีจะมีหัวฉีดน้ำยาเคมี ( SPRINGER ) ติดตั้งไว้
โดยที่ทิ้งห่างกันประมาน 100ซม. และมีวาร์ลอัดน้ำยาเคมีไว้รอบตัวอาคารเป็น
ช่วงๆ สำหรับอัดน้ำยาเคมีเข้าไปใต้ตัวอาคารได้ตลอดอายุบ้าน

บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง ภาพ หัวออกสำหรับอัดน้ำยาเคมีกำจัดปลวก
ตำแหน่งรวมหัวออกสำหรับอัดน้ำยาเคมี

 
2.อัดน้ำยาเคมีภายในตัวอาคาร โดยใช้หัวอัดน้ำยา
( HIGH PRESSURE INJECTOR ) ปักลงไปในดินเพื่ออัดน้ำยาเคมี
ที่ผสมตาม สัดส่วนเรียบร้อยแล้ว ในปริมาณ 5 ลิตรต่อทุกๆ 1 ตารางเมตร
และฉีดพ่น น้ำยาเคมีเคลือบผิวดินลักษณะแบบ ปูพรมทุกตารางนิ้ว เพื่อให้
น้ำยาซึมลงไปผสานกับน้ำยาที่อัดไว้ในดิน โดยใช้ปริมาณ 2 ลิตร ต่อทุกๆ
1 ตารางเมตร

บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง ภาพ จิ้มและอัดน้ำยาเคมีปลวกลงดิน
จิ้มและอัดน้ำยาเคมีปลวกลงดิน


บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง ภาพ ฉีดเคลือบผิวดินด้วยน้ำยาเคมีปลวก
ฉีดเคลือบผิวดินด้วยน้ำยาเคมีปลวก

 
3.อัดน้ำยาเคมีภายนอกตัวอาคาร อัดน้ำยาตามแนว คานด้านนอกตัว
อาคารในปริมาณ 5 ลิตร ต่อทุกๆ 1 ตารางเมตร และฉีดพ่นน้ำยาเคมี
เคลือบดินแบบปูพรม โดยรอบตัวอาคารออกไปประมาณ 1 เมตร
ในปริมาณ 2 ลิตรต่อทุกๆ 1 ตารางเมตร
  4.การรับประกัน บริษัทฯยินดีรับประกันอาคารที่ได้รับการบริการป้องกันปลวกระะบบวางท่อ ( GRAND'S PIPE & TREATMENT ) เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการตรวจเช็คปีละ 3 ครั้ง ตลอดช่วงอายุการรับประกัน  
 

ดูรูปการทำงาน ชุด1>>ที่นี่

ดูรูปการทำงาน ชุด2>>ที่นี่
     


การกำจัดและป้องกันปลวกอาคารทั่วไป(อาคารกำลังก่อสร้าง)


1.การฉีดอัดน้ำยาเคลือบพื้นดิน (Soil-treatment) เพื่อป้องกัน
และกำจัดปลวกที่ต้นตอสำหรับอาคารแบบพื้น ค.ส.ล.บน คานคอดิน
( Slab-on-ground )และแบบยกพื้น(CrawlSpace and
Basement )จะเริ่มปฎิบัติงานได้หลังจากถมดิน หรือทราย
ครั้งสุดท้าย จนแน่นเรียบร้อยแล้วแต่ต้องก่อนที่จะเทคอนกรีต
พื้นอาคาร

     

บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง ภาพ อัดน้ำยาตามแนวคานด้านใน

อัดน้ำยาตามแนวคานด้านใน


1.1 อัดน้ำยาตามแนวคานด้านในใช้หัวฉีดน้ำยา (Sub-soil Pressure
imjector ) อัดน้ำยาลงใต้ดินให้ห่างจากแนวคานใน 25ซม.
โดยทิ้งระยะห่างกัน 50ซม. ต่อจุดตลอดแนวคานด้านในทุกด้าน

1.2 ฉีดเคลือบพื้นที่ภายในทั้งหมด หลังจากอัดน้ำยาตาม แนวคาน
ด้านในเสร็จแล้ว ใช้หัวฉีดน้ำยา(Surface Sprayer)ฉีดเคลือบพื้นดิน
ภายในแบบปูพรมซ้ำทุกตารางนิ้ว เพื่อให้น้ำยาซึมลง ไปประสาน
กับน้ำยาซึ่งได้อัดไว้แล้วในระดับใต้คาน


บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง ภาพ ฉีดน้ำยาเคลือบพื้นดินภายในแบบปูพรม

ฉีดน้ำยาเคลือบพื้นดินภายในแบบปูพรม


1.3 อัดน้ำยาตามแนวคานด้านนอกใช้หัวอัดน้ำย (Sub-soil
Pressure imjector ) อัดน้ำยาลงใต้ดิน ให้ห่างจากแนวคานด้าน
นอก 20ซม. โดยทิ้งระยะห่างกัน 80ซม. ต่อจุด ตลอดแนวคาน
ด้านนอกของตัวอาคาร

1.4 ฉีดเคลือบพื้นที่รอบนอกตัวอาคาร
ใช้หัวฉีดน้ำยา(Surface
Sprayer ) ฉีดเคลือบพื้นดินตามแนวคานรอบนอกตัวอาคาร
ตลอดแนวขอบ 1 เมตร โดยรอบแบบปุพรมทุกตารางนิ้ว


2.เคมีที่ใช้ในการบริการ : บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยต่อ
    มนุษย์ และสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก

2.1 ภายในที่สัมผัสได้ : Chlorpyrifos, Cypermethrin,
       เชนไดร์ท 8 SC, ไบฟอร์ซ 30 TC
2.2 ภายนอกที่สัมผัสไม่ถึง : Chlodano, Chlorpyrifos
2.3 การเลือกใช้เคมีชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น จะเลือกตามความ
      เหมาะ สมกับแมลงที่พบ และสลับเปลี่ยนชนิดของเคมีใน
      ประเภท เดียวกัน เพื่อป้องกันการสร้างความต้านทานต่อ
      เคมีของ แมลง

3.การรับประกัน :บริษัทฯยินดีที่จะรับประกันอาคารทุกหลังที่ได้ รับบริการ Soil & Wood Treatment เป็นเวลา 3 ปีเต็ม
รวมถึงการตรวจเช็คปีละ 3 ครั้ง ตลอดช่วงรับประกันดูรูปการทำงาน>>ที่นี่


     


การกำจัดและป้องกันปลวกในอาคารทั่วไป(สำหรับ อาคารที่อยู่อาศัยแล้ว)


1.การเจาะอัดเคลือบน้ำยาภายในตัวอาคาร( Soil-treatment)
เพื่อกำจัดและป้องกันปลวก สำหรับอาคารอยู่อาศัยทั่วไปบริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง ภาพ เจาะพื้นอัดน้ำยา และอัดฉีดตามโครงไม้ฝ้าเพดาน

เจาะพื้นอัดน้ำยา และอัดฉีดตามโครงไม้ฝ้าเพดาน


บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง ภาพ สำรวจและฉีดพ่น ตามจุดเสี่ยงหรือทางปลวกผ่าน

สำรวจและฉีดพ่น ตามจุดเสี่ยงหรือทางปลวกผ่าน


1.1 อาคารแบบพื้น ค.ส.ล บนคานติดดิน (Slab-on-ground)
ใช้สว่านเจาะพื้นให้เป็นรูขนาด 5/8”(4 หุน) โดยเลือกใช้สว่านตามประเภท
ของวัสดุปูพื้นแล้วใช้สว่านเจาะคอนกรีตตามรูเดิมจนทะลุถึงชั้นดินหรือ
ทรายข้างล่างแต่ละรูที่เจาะอยู่ในแนวระดับ 25 ซม.จากแนวกำแพง
ทิ้งช่วงห่างกันไม่เกิน 100 ซม. ต่อ 1 รูตลอดแนวกำแพงผนังห้องด้านใน
ทั้งหมดเพื่ออัดน้ำยาตามระบบมาตรฐานสากล( Sub-Soil Pressure
Injection) ให้ครอบคลุมพื้นที่บริเวณภายในอาคารทั้งหมด หลังจาก
นั้นจึงทำความสะอาดและตกแต่งรูที่เจาะให้ใกล้เคียงกับ สภาพเดิมมากที่สุด

1.2อาคารแบบยกพื้น มีช่วงมุดลอดใต้ถุน (Crawl-Space)

ใช้หัวอัดน้ำยา ( Sub-Soil Pressure Injection)
อัดน้ำยาลงใต้ดินให้ห่างจากแนวคานด้านใน 15-20 ซม. โดยทิ้งระยะ
ห่างกัน 150 ซม.ต่อจุดตลอดแนวคานด้านในทุกด้านโคนเสาทุกต้น
และระบบท่อน้ำทิ้งทั้งหมดแล้วใช้หัวฉีดน้ำยา( Surface Sprayer)
ฉีดเคลือบพื้นดินภายในซ้ำแบบปูพรมทุกตารางนิ้ว เพื่อให้
น้ำยาซึมลงประสานกับน้ำยาซึ่งอัดไว้แล้วในระดับใต้คาน

 


2.การเจาะอัดเคลือบรอบนอกตัวอาคาร

2.1 บริเวณพื้นหินขัด กระเบื้องหรือ ค.ส.ลใช้วิธีเจาะอัด
      เคลือบ น้ำยาและตกแต่ง เช่นเดียวกับการเจาะอัด
      เคลือบ น้ำยาภายในอาคาร

บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง ภาพ เจาะอัดน้ำยาเคมีบนพื้นกระเบื้อง
เจาะอัดน้ำยาเคมีบนพื้นกระเบื้อง

บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง ภาพ แต่งรูเจาะหลังอัดน้ำยาเสร็จ
แต่งรูเจาะหลังอัดน้ำยาเสร็จ

2.2 บริเวณดินทราย หรือกรวด ใช้หัวอัดน้ำยาอัดน้ำยาให้
      ห่างจาก แนวคานด้านนอก 20ซม. โดยทิ้งระยะห่าง
      กัน 50ซม. ต่อจุด ตลอดแนวคานด้านนอก

2.3 การฉีดเคลือบพื้นที่รอบนอกตัวอาคาร ใช้หัวฉีดน้ำยา
      ( Surface Sprayer) ฉีดเคลือบพื้นดินแบบปูพรม
      ไว้ทุกตารางนิ้ว ตลอดแนวขอบ 1 เมตร รอบตัวอาคาร


3.การฉีดเคลือบน้ำยาโครงไม้ ( Wood Treatment )
    โดยใช้หัวฉีดน้ำยา (LowPressure Surface Sprayer)
    ฉีดเคลือบโครงไม้ ฝ้าเพดาน โดยเน้นหนักตามรอยเลื่อน
   รอยต่อของโครงไม้น้ำยาเคลือบและซึมเนื้อไม้อย่างทั่วถึง

 

4.เคมีที่ใช้ในการบริการ : บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยต่อ
    มนุษย์ และสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก

4.1 ภายในที่สัมผัสได้ : Chlorpyrifos, Cypermethrin,
       เชนไดร์ท 8 SC, ไบฟอร์ซ 30 TC
4.2 ภายนอกที่สัมผัสไม่ถึง : Chlodano, Chlorpyrifos
4.3 อุปกรณ์ไฟฟ้า : เคมีผง , Boric Acid, Carbaryl
4.4 การเลือกใช้เคมีชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น จะเลือกตามความ
      เหมาะ สมกับแมลงที่พบ และสลับเปลี่ยนชนิดของเคมีใน
      ประเภท เดียวกัน เพื่อป้องกันการสร้างความต้านทานต่อ
      เคมีของ แมลง

5.การรับประกัน :บริษัทฯยินดีที่จะรับประกันอาคารทุกหลังที่ได้
รับบริการ Soil & Wood Treatment เป็นเวลา 3 ปีเต็ม
รวมถึงการตรวจเช็คปีละ 3 ครั้ง ตลอดช่วงรับประกัน


 


     


การกำจัดและป้องกันมดแมลงในอาคารทั่วไป


1.การบริการใหญ่แรกเริ่มสัญญา ( ครั้งที่ 1)

1.1 ฉีดเคลือบเคมีภายในตัวอาคารโดยเน้นหนักตาม ขอบบัว,
       วงกบประตู, หน้าต่าง, และมุมอับชื้นต่างๆ

บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง ภาพ ฉีดเคลือบเคมีตามขอบบัว โครงไม้ต่างๆ

ฉีดเคลือบเคมีตามขอบบัว โครงไม้ต่างๆ


1.2 ฉีดเคลือบเคมี และอบละอองเคมี(ควัน) ตลอดจน ท่อระบายน้ำทิ้ง
      เพื่อขับไล่แมลงต่างๆ ออกจากที่ซ่อน

บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง ภาพ อบควันภายนอกอาคารเพื่อไล่แมลง

อบควันภายนอกอาคารเพื่อไล่แมลง


1.3 ฉีดเคลือบเคมีภายนอกอาคาร โดยรวมถึงบริเวณสนามหญ้า
      และต้นไม้ทั้งหมด

2.การบริการใหญ่ทุก 4 เดือนต่อครั้ง (ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 9)

2.1 ฉีดเคลือบเคมีภายในตัวอาคาร โดยเน้นหนักตามขอบบัว,
     วงกบประตู, หน้าต่าง, และมุมอับชื้นต่างๆ
2.2 ฉีดเคลือบเคมีและอบละอองเคมี(ควัน) ตลอดจนท่อระบายน้ำทิ้ง
      เพื่อขับไล่แมลงต่างๆ ออกจากที่ซ่อน
2.3 ฉีดเคลือบเคมีภายนอกอาคาร โดยรวมถึงบริเวณสนามหญ้า
      และต้นไม้ทั้งหมด


บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง ภาพฉีดเคลือบเคมีรอบนอกอาคารและสนามหญ้า

ฉีดเคลือบเคมีรอบนอกอาคารและสนามหญ้า


3.การบริการปกติประจำทุกๆเดือน(ครั้งที่ 2, 3,4,6,7,8,10,11และ12)

3.1 ฉีดเคลือบเคมีภายในตัวอาคารโดยเน้นตาม ขอบบัว, วงกบประตู, หน้าต่าง,       และมุมอับชื้นต่างๆ

บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง ภาพ ตรวจเช็คจุดเสี่ยงและมุมอับชื้น ณ จุดต่างๆเพื่อหาเส้นทางเดินปลวก

ตรวจเช็คจุดเสี่ยงและมุมอับชื้น ณ จุดต่างๆเพื่อหาเส้นทางเดินปลวก


3.2 ฉีดเคลือบเคมีภายนอกอาคาร โดยเน้นตามรอบตัวอาคาร, วงกบประตู,       หน้าต่างๆ, บริเวณที่ทิ้งขยะ, และท่อระบายน้ำทิ้ง

4.เคมีที่ใช้ในการบริการ : บริษัทฯคำนึงถึงความปลอดภัยต่อ
มนุษย์และสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก


4.1 CYPERMETHRIN 25W/V
4.2 CHLORPYRIFOS 40% W/V EC(IMMOLATE40EC)
4.3 ไบฟอร์ซ 30 TC วอส 601/2545
4.4 โดยเลือกใช้เคมีชนิดใดชนิดหนึ่งจะเลือกตามความเหมาะสม
       กับปัญหาที่พบ และสลับเปลี่ยนชนิดของเคมีในประเภทเดียวกัน
       เพื่อป้องกันการสร้างความต้านทานต่อเคมีของแมลง

5. สัญญบริการ : บริษัทบริการตลอดสัญญาทั้งหมด12 ครั้ง
   ในระยะเวลา 12 ปี หรือ อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

 


     


การป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีการใช้เหยื่อล่อ(EXTERRA Baiting System)

1. วิธีการทำงาน บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง ภาพ เตรียมกำหนดจุดวางสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าแบบใต้ดิน1

บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง ภาพ เตรียมกำหนดจุดวางสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าแบบใต้ดิน2

เตรียมกำหนดจุดวางสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าแบบใต้ดิน

1.1 สถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าแบบบนดิน สามารถกำจัดปลวกได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการติดตั้งจุดบรรจุเหยื่อกำจัดปลวกที่มีชื่อทางการค้าว่า “Requiem” ภายในสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่า หลังจากการติดตั้งสถานีเรียบร้อยแล้วจะมีการตามผล ตรวจเช็ค และเติมเหยื่อตามสัญญา รับประกัน เอ็กซ์เทอร์ร่าเป็นระบบปฏิบัติการที่สามารถยับยั้ง และป้องกันความเสียหายที่ได้ผลอย่างรวดเร็ว หลังจากที่รังปลวกได้ถูกกำจัดไปแล้ว เจ้าหน้าที่จะเก็บสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าแบบบนดินออก

บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง ภาพ สถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าแบบบนดิน

สถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าแบบบนดิน


1.2 สถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าแบบใต้ดิน ขั้นตอนแรกในการติดตั้งเอ็กซ์เทอร์ร่า (Exterra) คือการฝังสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าลงในดินในจุดต่างๆ รอบนอกอาคาร เราจะวางสถานีทุกๆ 4 – 4.50 เมตร รอบนอกทั้ง 4 ด้าน ภายในสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าบรรจุไม้ที่เรียกว่า “Timber” ซึ่งเป็นอาหารที่ปลวกชอบและไม่มีสารพิษเจือปน แล้วจะมีการตามผล ตรวจเช็ค และเติมเหยื่อตามสัญญา รับประกัน

บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง ภาพ สถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าแบบใต้ดิน1

บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง ภาพ สถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าแบบใต้ดิน2

สถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าแบบใต้ดิน

2. เหยื่อที่ใช้ 2.1 ไม้ล่อปลวกจาก ไม้ยูคาลิปตัสที่ปลวกชอบกินมาก (ไม้เหยื่อ Timber) 2.2 สารล่อปลวกชนิดพิเศษ FOCUS Termite Attractant เพื่อล่อปลวกเข้าไปยังสถานี 2.3 เหยื่อกำจัดปลวก ริเควี่ยม (Requiem)

3. การรับประกัน รับประกัน 1 ปี ตรวจเช็ค 2 เดือนครั้ง

 
Google+ facebook กำจัดปลวก กำจัดแมลง twitter กำจัดปลวก กำจัดแมลง youtube กำจัดปลวก กำจัดแมลง
ปรับปรุงล่าสุด 9/1/2561 15:30 by JoeGTEC (Revised by JoeGTEC)