[ About us ]

  
   บริษัท

     -ประวัติบริษัท
     -แผนที่บริษัท

     -ลูกค้าของเรา

     -ใบรับรองต่างๆ

 


       

บริษัท แกรนด์ กำจัดแมลง จำกัด

    

ประวัติองค์กร

บริหารงานโดยคณะผู้บริหารที่คร่ำหวอดมีประสบการณ์
ด้านการ ป้องกันและกำจัดแมลง มากกว่า 25 ปี
ซึ่งได้ประกอบ ธุรกิจการป้องกัน
กำจัดแมลง เพื่อการคุ้มครองความเสียหาย
ต่อบ้านเรือน และทรัพย์สินต่างๆ ภายในบ้านเรือน
ของลูกค้า และด้วยความไว้วางใจของลูกค้าทุกท่าน
จึงได้ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความก้าวหน้า
อย่างมั่นคง และมีคุณภาพอย่างน่าภาคภูมิใจในฐานะ
ผู้นำตลาดการกำจัดแมลง ของสมาคมผู้ประกอบกิจการ
กำจัดแมลงแห่งประเทศไทย มาโดยตลอด
จากความสำเร็จที่ผ่านมา บริษัทฯให้คำมั่นว่า
“จะปฏิบัติภารกิจใน ความรับผิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถ โดยมีจุดหมายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ให้ได้รับ
บริการที่ดี และพึงพอใจสูงสุด ”


   

ความก้าวไกล

บริษัทแกรนด์ กำจัดแมลง เป็นหนึ่งในการป้อง
กันกำจัดแมลงชั้นนำ ดำเนินธุรกิจด้วยความ
มั่นคง ซื่อตรง และยุติธรรมมา
เป็นเวลานานกว่า 25 ปี ประสบความสำเร็จ
ในการบริหาร และบริการที่ดีเด่น ส่งผลให้บริษัทฯ
ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
ทั้งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน


 

ด้านการดำเนินงาน และพนักงาน

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาข้อมูล
ระบบงาน และ
การบริหารงานแบบมืออาชีพให้กับ
พนักงาน มีแนวทางที่ชัดเจน ทำงานเป็นทีม
มอบหมายงานให้เหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า
ผู้รับบริการ

 


ปรัชญาในการให้บริการ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าเป็นผู้มีพระคุณ
เราจึงพร้อมที่จะบริการด้วยความรวดเร็ว
ถูกต้อง ซื่อตรง ปลอดภัย และสะอาด
ด้วยทีมงานที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญ
ด้านการกำจัดแมลง โดยตรง
ท่านจึงมั่นใจได้ว่า งานบริการของเรา
จะไม่ทำให้ท่านต้องผิดหวังอย่างแน่นอน